Ý nghĩa trạng thái của access point UniFi trong controller

Bài viết dưới đây mô tả ý nghĩa của các trạng thái hiển thị trong cột STATUS khi bạn cấu hình cài đặt các UniFi wifi bằng controller, giúp người dùng có thể chuẩn đoán kết nối của thiết bị một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trạng thái thiết bị Ý nghĩa
 Connected AP ở trạng thái kết nối, và hoạt động bình thường. Hiện tại, không có bản cập nhật / thay đổi nào đối với cấu hình đang được chạy trên AP.
 Provisioning AP ở trạng thái kết nối, tuy nhiên nó đang trong quá trình áp dụng các bản cập nhật / thay đổi đối cấu hình, và sẽ sớm khởi động lại (tạm ngắt kết nối wifi trong vài giây).
Restarting Đang trong quá trình khởi động lại, khi bạn nhấp vào nút restart
Adopting Thiết bị đã được chấp nhận, và đang chờ để kết nối
Heartbeat Missed Bộ điều khiển UniFi đã không nhận được trả lời ở khoảng thời gian tự động thiết lập. Tình trạng này sẽ xuất hiện trước khi “Ngắt kết nối” khoảng 30-45 giây
Disconnected   AP đang trong tình trạng mất kết nối với điểm truy cập hoặc router (kiểm tra cáp, cài đặt mạng).
Isolated AP ở chê độ chỉ được cấp nguồn không cắm dây mạng, và đang đợi kết nối với một AP khác có dây gần đó, đây là tình trạng thông báo đang trong quá trình cài đặt chức năng wireless uplink.

xem thêm wireless uplink tại đây: https://sonlongtech.com/chuc-nang-wireless-uplink-unifi-wifi

Managed by Other AP này đang đươc quản lý bởi một tài khoản controller khác
Upgrading AP đang nâng cấp phần mềm và không nên ngắt kết nối. Lúc này đèn LED của AP nhấp nháy.

Xem thêm các trạng thái đèn LED của UniFi wifi tại đây: https://sonlongtech.com/chuc-nang-cua-den-led-tren-wifi-unifi

Pending Adoption AP đã được phát hiện bởi Controller, nhưng chưa được kết nối. Nhấp vào  nút Adopt để kết nối với Controller.
Connected (Wireless) AP được kết nối.
Connected (Disabled) AP đã bị tắt trong Controller. Properties > Manage Device >Disable this Device. Và đèn LED  sẽ bị tắt.
Connected (100 FDX) Điều này sẽ xuất hiện khi một AP được kết nối nhưng không ở tốc độ kết nối lý tưởng. FDX là viết tắt của Full Duplex. Nó có thể xuất hiện dưới dạng 10/100/1000, HDX hoặc FDX.
Connected (Limited) Điều này sẽ xuất hiện khi một AP được kết nối và có thể đến được bộ điều khiển, nhưng không thể tới được gateway hoặc IP. Nếu trạng thái này xảy ra lâu sẽ trở thành trạng thái Isolated.