Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi

Sau đây là bảng mô tả tính năng hoặt động đèn LED trên UniFi wifi, nhìn vào các thông tin này giúp người dùng có thể xác định nhanh được tình trạng hoạt động và lỗi của thiết bị.

Bảng dưới áp dụng cho các mã sau: UniFi AP AC Lite, UniFi AP AC LR, UniFi AP AC Pro, UniFi AP Pro, UniFi AP AC HD, UniFi AP AC Edu, UniFI AP Outdoor plus.

Mô tả hoạt động động/Tình Trạng đèn LED
Initializing

AP đang khởi động

Trắng / Tắt tốc độ nhanh, 1/2s mỗi lần

Mặc định nhà sản xuất

AP đang đợi kết nối với controller để cài đặt

Sáng trắng

Đã kết nối với router và controller

AP đã được cấu hình SSID và hoặt động bình thường

Sáng xanh dương

Lỗi khởi tạo A12

Thiết bị không boot và khởi động được, vui lòng liên hệ đơn vị cung cấp để được hỗ trợ.

 

Chớp trắng nhanh liên tục

Nâng cấp phần mềm

AP thông báo nâng cấp phần mềm, sau khi nâng cấp xong sẽ hoạt động bình thường.

Chớp nhanh Trắng / Xanh

Không có kết nối internet

Kiểm tra đường dây, hoặc router mạng

Sáng xanh lam và nhấp nháy với chu kỳ 5 giây

Định vị

Tính năng định vị thiết bị khi ta click vào mục định vị trong controller, giúp ta biết AP đó đang lắp đặt vị trí nào

Chớp xanh lam nhanh và dừng chớp sau vài giây

Chế độ TFTP

Thiết bị ở chế độ TFTP, được kích hoạt bằng cách giữ nút reset trước khi cấp nguồn, sau đó tiếp tục giữ lại thiết lập cho đến khi trình tự Trắng / Xanh / Tắt / Lặp lại được nhìn thấy.

UAP-AC-TFTP.gif

Nhấp nháy trắng xanh rồi tắt

Không có nguồn

Kiểm tra nguồn PoE hoặc dây cáp LAN

Đèn tắt

Bảng dưới áp dụng cho các mã sau: UniFi AP, UniFi AP LR, UniFi Outdoor.

 Mô tả hoạt động động/Tình Trạng đèn LED
Initializing

AP đang khởi động

Cam / Tắt tốc độ nhanh, 1/2s mỗi lần

Mặc định nhà sản xuất

AP đang đợi kết nối với controller để cài đặt

Sáng cam

 

 

Đã kết nối với router và controller

AP đã được cấu hình SSID và hoặt động bình thường

Xanh lá cây

 

 

Lỗi khởi tạo A12

Thiết bị không boot và khởi động được, vui lòng liên hệ đơn vị cung cấp để được hỗ trợ.

 

Chớp cam liên tục

 

 

Nâng cấp phần mềm

AP thông báo nâng cấp phần mềm, sau khi nâng cấp xong sẽ hoạt động bình thường.

Chớp cam, xanh lá liên tục

 

 

Không có kết nối internet

Kiểm tra đường dây, hoặc router mạng

Sáng xanh lá và nhấp nháy với chu kỳ 5 giây

 

 

Định vị

Tính năng định vị thiết bị khi ta click vào mục định vị trong controller, giúp ta biết AP đó đang lắp đặt vị trí nào

Chớp xanh lá nhanh và dừng chớp sau vài giây

 

 

Không có nguồn

Kiểm tra nguồn PoE hoặc dây cáp LAN

LED tắt