Quý khách có thể chuyển tiền thanh toán tới một trong các tài khoản sau:

Chủ TK: Phạm Như Ngọc
Số TK: 0531000278794
Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chủ TK: Trần Thị Minh Thu
Số TK: 142498769
Tại ngân hàng: ACB chi nhánh Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh