Huawei Vodafone R216 tốc độ 4G

1,490,000

Vodafone R216 là sản phẩm được tạo ra bởi sự kết giữa nhà mạng nổi tiếng là Vodafone của Mỹ và tập đoàn điện tử Huawei. Tốc độ 4G LTE hỗ trợ download lên đến 150Mps và upload 50Mbps.