Giới hạn băng thông wifi UniFi

Đây là hướng dẫn cách thiết lập các thông số để quản lý băng thông trên các thiết bị UniFi wifi. Quản lý băng thông rất quan trọng để duy trì một hệ thống mạng wifi hoạt động ổn định ở những nơi có nhiều người dùng.
UniFi cho phép bạn giới hạn băng thông cho cả một nhóm (Vlan và SSID) hoặc với từng user.
Giới hạn theo nhóm:
Đầu tiên thiết lập thông số băng thông cần gán như sau: Chọn vào biểu tượng Setting  phía dưới bên trái sau đó chọn User Group, trong phần này bạn click vào +Create a New User Group để thiết lập băng thông cho nhóm rồi nhấn Save, bạn có thể tạo nhiều thông số để gán cho nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ trong hình dưới sẽ tạo một nhóm tên là Limited Group với băng thông Download là 1024 Kbps và upload là 1024 Kbps.

Bạn có thể gán băng thông cho một VLan hoặc một SSID đã cài đặt sẵn trước đó, ở đây chúng tôi sẽ tạo một SSID mới với tên là UBNT-Guest.
– Click vào Wireless Networks.
– Nhấn vào Create a New Wireless Network (Nếu bạn gán băng thông cho một SSID đã có sẵn trước đó thì bạn nhấn vào Edit  của SSID đó rồi làm theo bước cuối cùng)
– Nhập tên wifi và password bạn cần đặt
– Click Advanced Options trong mục User Group chọn Limited Group mà bước đầu đã tạo sao đó bấm Save để hoàn thành.


Giới hạn băng thông cho từng user:
– Truy cập và tab Clients để hiển thị ra danh sách thiết bị đang truy cập wifi.
– Sau đó chọn vào thiết bị mà bạn muốn giới hạn băng thông.
– Trong bảng thuộc tính chọn Configuration.
– Trong bảng Configuration có phần User Group bạn chọn Limited Group để giới hạn cho User này.