Cài đặt wifi UniFi bằng điện thoại

Đây là video hướng dẫn sử dụng ứng dụng UniFi Mobile. Nó dùng để cài đặt hoặc theo dõi các thiết bị UniFi wifi của bạn thông qua điện thoại. Có 2 phiên bản cho Android và iOS, miễn phí trên App Store và Google Play. Trên ứng dụng mobile giúp bạn nhanh chóng tiện lợi để thiết lập cấu hình cho thiết bị của mình với tính năng đầy đủ như UniFi controller trên máy tính hay UniFi Cloud.