Draytek Vigor 3220

7,980,000

– WAN 1 -WAN 4: Gigabit RJ45
– WAN 5 x USB 3.0 gắn 3.5G/4G (LTE) USB modem
– LAN: 1 port Gigabit, Hỗ trợ VLAN 802.1q chia 8 VLAN (8 Subnet).
– 1 port USB 2.0 kết nối ổ cứng lưu trữ
– NAT Session: 80.000 / NAT Throughput: 900Mbps (Static, PPPoE), chịu tải 200 ~ 300 user
– Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover)
– Triển khai các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET,…trên sub interface (NAT hoặc Routing)
– VPN Server 200 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, SSL); VPN Trunking (LoadBalance / Backup); VPN qua 3G/4G
– VPN Throughput: 200Mbps
– Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet
– Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,…)
– Quản lý theo user name / password; Hỗ trợ chứng thực qua máy chủ Radius/LDAP